HomeVragenlijst/Log-inDocumentenVerbouwingenContact
| Lettergrootte: a a a

Home

Het project “Blijvend Thuis” richt zich op de groep 55-plussers in zijn geheel.
Het project heeft twee doelstellingen:
- informeren
55-plussers die reeds kampen met vragen over de wijze waarop zij in de toekomst willen en
kunnen wonen. Zij wensen geïnformeerd te worden over de mogelijkheden van woningaanpassingen.
- stimuleren
55-plussers die nog nooit hebben nagedacht over of stilgestaan hebben bij bij het nut van woningaanpassingen en de mogelijkheden van de woning in de toekomst.
Gebleken is in de vele projecten die voornamelijk in Noord-Brabant zijn uitgevoerd, dat veel 55-plussers graag meedoen aan het project.

Dit project wordt uitgevoerd onder beheer van Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom, woningstichting Wonen West-Brabant en de drie wijkverenigingen Meilust, Noordgeest en Tuinwijk.
Home   |   Disclaimer   |   Sitemap