HomeVragenlijst/Log-inDocumentenVerbouwingenContact
| Lettergrootte: a a a

Home

Welkom op de website van "Blijvend Thuis" van de gemeente Sint Anthonis en Pantein Wonen.

Door Pantein Wonen en de gemeente Sint Anthonis wordt in oktober gestart met de uitvoering van het project “Blijvend Thuis”.

Doel
Het gaat hierbij om een provinciaal project dat inzicht biedt in de mogelijkheden om de eigen woning veiliger en comfortabeler te maken, zodat men er langer zelfstandig kan blijven wonen, ook als zich bepaalde ouderdomsverschijnselen voordoen. Aan de hand van een vragenlijst wordt er een kosteloos en vrijblijvend schriftelijk woonverbeteradvies gegeven aan particuliere eigenaren of huurders.

Uitnodigingsbrief
Vanaf half oktober ontvangen alle inwoners van de gemeente Sint Anthonis van 55 jaar of ouder een uitnodiging om deel te nemen aan het project. Deze inwoners ontvangen een brief met daarin een persoonlijke inlogcode om via de website www.blijvendthuis.nl/sintanthonis
een vragenlijst in te vullen. Mensen die ook graag een vrijblijvend woonverbeteradvies ontvangen maar niet digitaal kunnen deelnemen, kunnen via een antwoordkaart een schriftelijke vragenlijst opvragen.

Gratis advies
Door de vragenlijst in te vullen, ontvangt elke deelnemer gratis een persoonlijk en vrijblijvend verbeteradvies. In dit advies worden de aanpassingen vermeld die nodig zijn om ook in de toekomst veilig en comfortabel in de huidige woning te kunnen blijven wonen. Bovendien is in het advies een indicatie opgenomen van de kosten van de aanpassingen. Ook hieraan zijn verder geen kosten of verplichtingen verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van "Blijvend Thuis":
blijvend.thuis@gmail.com
Home   |   Disclaimer   |   Sitemap