HomeOver deze siteVragenlijst/Log-inDownloadsVerbouwingenContact
| Lettergrootte: a a a
Blijvend thuis

Downloads

Hieronder treft u informatie aan over verschillende producten waarmee u de woning kunt opplussen. Deze informatie kan worden gedownload.

kwetsbaar en zelfstandig

Een samenvatting van een onderzoek naar de eefecten van woonservicegebieden voor ouderen

levensloopgeschikte woningen nodig

Uit een landelijk onderzoek is gebleken dat ongeveer een half miljoen levenloopgeschikte woningen in de komende jaren bijgebouwd moeten worden om aan de vraag te kunnen voldoen.

onvoldoende seniorenwoningen

De jongste Monitor Investeren voor de Toekomst laat zien dat het tekort aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking in de periode 2006-2009 is gedaald met 45.000. Tegelijkertijd moeten de komende periode jaarlijks 40.000 geschikte woningen beschikbaar komen. Dit blijft een aanzienlijke opgave voor partijen op lokaal en regionaal niveau.
   1   2   3  Volgende
Home   |   Disclaimer   |   Sitemap