HomeOver deze siteVragenlijst/Log-inDownloadsVerbouwingenContact
| Lettergrootte: a a a
Blijvend thuis

Disclaimer

De informatie op de website van de Blijvend Thuis is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Blijvend Thuis is zo zorgvuldig mogelijk in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website gegeven informatie. Dit geeft echter niet de garantie dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
Gebruik van informatie verkregen via deze website, of via links die vermeld staan op deze website, is voor risico van de gebruiker.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere in-tellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blijvend Thuis.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van informatie op deze site die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of die inbreuk maakt op rechten van derden kunt u met ons contact opnemen.

Telefoon: (013) 544 14 40
E-mail: contact
Home   |   Disclaimer   |   Sitemap